Hướng dẫn đăng nhập Nextcloud trên Windows

Để thuận tiện cho việc đồng bộ và lưu trữ dữ liệu trên Nextcloud, bạn nên tải phần mềm cài đặt cho máy tính Windows về tại đường dẫn: https://nextcloud.com.vn/install/

Sau khi cài đặt xong phần mềm và chạy chương trình Nextcloud, phần mềm sẽ yêu cầu bạn nhập đường dẫn Server, lúc này bạn nhập nextcloud.vn rồi nhấn Next, như hình dưới.

Tiếp theo bạn nhập thông tin tài khoản của mình rồi nhất Next.

Tại cửa sổ tiếp theo cho phép bạn chọn dữ liệu cần đồng bộ hoặc thư mục lưu trữ, bạn có thể để mặc định các thông số này nếu không muốn thay đổi, xong nhấn Connect. Như hình dưới

Thế là đã xong quá trình cài đặt phần mềm đồng bộ Nextcloud. Bây giờ dữ liệu bạn lưu trên thư mục Nextcloud này sẽ được đồng bồ lên đám mây cũng như trên các máy tính khác mà bạn đăng nhập cùng tài khoản.

Thư mục đồng bộ của bạn sẽ có dạng như sau:

Phần mềm đồng bộ sẽ hiển thị thông tin như sau:

Trân trọng,
Nextcloud