Nextcloud là gì?

Nextcloud là mã nguồn mở và là chương trình về lưu trữ và đồng bộ dữ liệu trên nền tảng đám mây. Với Nextcloud bạn có thể xây dựng cho cá nhân hay doanh nghiệp một nền tảng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu giống như Google Drive, Dropbox, One Drive,..

Nextcloud Việt Nam (nextcloud.com.vn & nextcloud.vn) sử dụng mã nguồn mở của Nextcluod và xây dựng dịch vụ Lưu trữ và Đồng bộ dữ liệu phục vụ cho cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Ưu điểm của Nextcloud Việt Nam so với Google Drive, Dropbox, One Drive là hệ thống máy chủ được đặt tại Việt Nam nên mang đến tốc độ đồng bộ nhanh hơn, không phải lo gián đoạn dịch vụ vì đứt cáp quang biển. Đồng thời chi phí cũng thấp hơn và được hỗ trợ trực tiếp.