Bảng giá Nextcloud

Bảng giá dịch vụ lưu trữ và đồng bộ dữ liệu trên nền tảng đám mây Nextcloud dành cho cá nhân và doanh nghiệp.

Bảng giá và tính năng

Company

100 GB lưu trữ, 30 người dùng
4,900,000 VNĐ/năm

Tính năng

 • Đồng bộ hóa tệp của bạn với máy tính để bàn hay thiết bị di động, chia sẻ chúng với người dùng khác bằng các liên kết công cộng hoặc trên các máy chủ.
  Đồng bộ hóa và chia sẻ
 • Ứng dụng iOS, Android, Windows và Mac OS là miễn phí.
  Phần mềm và ứng dụng di động
 • Hỗ trợ xem và đồng bộ Lịch, Danh bạ điện thoại, email.
  Lịch và Danh bạ
 • Bảo mật cao cấp với máy chủ của chính bạn, dễ dàng chia sẻ và quản lý chia sẻ đến các thành viên, phòng ban.
  Tính năng doanh nghiệp
 • Tên miền riêng cho doanh nghiệp, dạng cloud.abc.com hoặc abc.com.
  Miễn phí tên miền doanh nghiệp
 • Tùy chọn: Chỉnh sửa thời gian thực các định dạng tập tin văn phòng thường được sử dụng như DOCX, PPTX và hơn thế nữa.
  Phần mềm Word, Excel,.. trực tuyến
 • Khi bạn ngủ là lúc chúng tôi làm việc, dữ liệu của bạn sẽ được sau lưu hàng ngày vào lúc 2h - 5h sáng.
  Sao lưu dữ liệu hàng ngày
 • Hỗ trợ

 • Các câu hỏi và vấn đề thường được giải quyết trong thời gian này, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
  Thời gian trả lời: 2h hoặc sớm hơn
 • Cổng kiến thức của chúng tôi giúp bạn tìm câu trả lời cho câu hỏi của bạn hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ chuyên nghiệp của chúng tôi qua mạng xã hội.
  Hỗ trợ qua cộng đồng
 • Bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ qua https://crm.nextcloud.com.vn.
  Hỗ trợ qua Web
 • Mua ngay

  Corporation

  300 GB lưu trữ, 100 người dùng
  9,900,000 VNĐ/năm

  Tính năng

 • Đồng bộ hóa tệp của bạn với máy tính để bàn hay thiết bị di động, chia sẻ chúng với người dùng khác bằng các liên kết công cộng hoặc trên các máy chủ.
  Đồng bộ hóa và chia sẻ
 • Ứng dụng iOS, Android, Windows và Mac OS là miễn phí.
  Phần mềm và ứng dụng di động
 • Hỗ trợ xem và đồng bộ Lịch, Danh bạ điện thoại, email.
  Lịch và Danh bạ
 • Bảo mật cao cấp với máy chủ của chính bạn, dễ dàng chia sẻ và quản lý chia sẻ đến các thành viên, phòng ban.
  Tính năng doanh nghiệp
 • Tên miền riêng cho doanh nghiệp, dạng cloud.abc.com hoặc abc.com.
  Miễn phí tên miền doanh nghiệp
 • Tùy chọn: Chỉnh sửa thời gian thực các định dạng tập tin văn phòng thường được sử dụng như DOCX, PPTX và hơn thế nữa.
  Phần mềm Word, Excel,.. trực tuyến
 • Khi bạn ngủ là lúc chúng tôi làm việc, dữ liệu của bạn sẽ được sau lưu hàng ngày vào lúc 2h - 5h sáng.
  Sao lưu dữ liệu hàng ngày
 • Hỗ trợ

 • Các câu hỏi và vấn đề thường được giải quyết trong thời gian này, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
  Thời gian trả lời: 2h hoặc sớm hơn
 • Cổng kiến thức của chúng tôi giúp bạn tìm câu trả lời cho câu hỏi của bạn hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ chuyên nghiệp của chúng tôi qua mạng xã hội.
  Hỗ trợ qua cộng đồng
 • Bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ qua https://crm.nextcloud.com.vn.
  Hỗ trợ qua Web
 • Mua ngay

  Enterprise

  1,000 GB (1 TB) lưu trữ, 200 người dùng
  19,900,000 VNĐ/năm

  Tính năng

 • Đồng bộ hóa tệp của bạn với máy tính để bàn hay thiết bị di động, chia sẻ chúng với người dùng khác bằng các liên kết công cộng hoặc trên các máy chủ.
  Đồng bộ hóa và chia sẻ
 • Ứng dụng iOS, Android, Windows và Mac OS là miễn phí.
  Phần mềm và ứng dụng di động
 • Hỗ trợ xem và đồng bộ Lịch, Danh bạ điện thoại, email.
  Lịch và Danh bạ
 • Bảo mật cao cấp với máy chủ của chính bạn, dễ dàng chia sẻ và quản lý chia sẻ đến các thành viên, phòng ban.
  Tính năng doanh nghiệp
 • Tên miền riêng cho doanh nghiệp, dạng cloud.abc.com hoặc abc.com.
  Miễn phí tên miền doanh nghiệp
 • Tùy chọn: Chỉnh sửa thời gian thực các định dạng tập tin văn phòng thường được sử dụng như DOCX, PPTX và hơn thế nữa.
  Phần mềm Word, Excel,.. trực tuyến
 • Khi bạn ngủ là lúc chúng tôi làm việc, dữ liệu của bạn sẽ được sau lưu hàng ngày vào lúc 2h - 5h sáng.
  Sao lưu dữ liệu hàng ngày
 • Hỗ trợ

 • Các câu hỏi và vấn đề thường được giải quyết trong thời gian này, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
  Thời gian trả lời: 2h hoặc sớm hơn
 • Cổng kiến thức của chúng tôi giúp bạn tìm câu trả lời cho câu hỏi của bạn hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ chuyên nghiệp của chúng tôi qua mạng xã hội.
  Hỗ trợ qua cộng đồng
 • Bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ qua https://crm.nextcloud.com.vn.
  Hỗ trợ qua Web
 • Mua ngay