Tìm câu trả lời cho câu hỏi của bạn

Chúng tôi có tài liệu, hỗ trợ cộng đồng và hỗ trợ doanh nghiệp.

Nextcloud - Hỗ trợ người dùng

Tài liệu hỗ trợ:

Sử dụng và tận hưởng nhiều ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng tích hợp của chúng tôi hoặc tìm hiểu thêm về cửa hàng ứng dụng web . Tìm thấy Tài liệu về cách xử lý ứng dụng tại đây.

Trợ giúp khác

Bạn có thể yêu cầu trợ giúp trong các kênh hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi: Diễn dàn Nextcloud

Hãy hiểu rằng tất cả các kênh này chủ yếu bao gồm những người dùng như bạn giúp đỡ lẫn nhau. Xem xét giúp đỡ người khác ở nơi bạn có thể, để đóng góp lại cho sự giúp đỡ bạn nhận được. Đây là cách duy nhất để giữ cho một cộng đồng như Nextcloud khỏe mạnh và bền vững!

Hỗ trợ doanh nghiệp

Nếu bạn là khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi, có thể liên hệ qua kênh hỗ trợ Hỗ trợ qua Website, hoặc qua email, điện thoại.

Theo dõi tin tức

Luôn cập nhật với tin tức mới nhất - kế hoạch phát hành, sự kiện và phát triển trong tương lai được cập nhật hàng tháng trong thư tin tức của chúng tôi.

Theo dõi ngay!